Facebook

Info

Praktisk information

  

Praktisk information

 

Vi er her for jer!

 

Ankomst og afrejse

 

Afregningen skal foretages mellem Kl. 08:00 -11:00 den dag man afrejser. I kan tjekke ind fra kl. 14.00 hvor enheden er fri. Når ferien er slut og det er tid til at tage hjem, skal I afrejse senest kl. 14:00. Dog gælder dette ikke for hytter, de skal være ude Kl. 11:00. Dette gælder for højsæson samt helligdage.

 
Vi refundere ikke en påbegyndt ferie, hvis man har modtaget et tilbud.

Booket og betalte ophold refunderes ikke. Kun i tilfælde ved alvorlig sygdom.

 

Chipkort

 

Ved ankomst får du udleveret chipkort, som fungerer som nøglekort til bad og toilet og indgangsbommen. Skulle kortet blive væk, så skynd dig op i informationen og få kortet lukket, så det ikke kan bruges af andre. Her kan du samtidig få oprettet et nyt kort, bortkomne chipkort afregnes med Kr. 300,-.

 

Læs dette inden du ankommer

 

 • Dit bomkort er personligt og må ikke bruges til at åbne for andre gæster. Dit bomkort gælder som adgangskort til vores bomme, familierum samt toiletter, såfremt der er klip på kortet.

 • Bommene er lukket i tidsrummet kl. 22.00 – 07.00. I dette tidsrum er bilkørsel på pladsen ikke tilladt.

 • Der skal være ro på campingpladsen i tidsrummet kl. 22.00 – 07.00, og der skal altid vises hensyn og respekt til jeres med campister. Musik og andet højlydt må ikke kunne høres uden for eget telt, campingvogn eller hytte.

 • Ved opsætning af vogn og fortelt skal brandafstanden på 3 meter til næste vogn overholdes.

 • Husk max 10 km/t på pladsen.

 • Rene områder er en fryd for øjet, så papir og andet affald har man selvfølgelig lært sig selv og sine børn at lægge i affaldsstativet.

 • Grill er tilladt på campingpladsen, med mindre opslag forbyder dette. Husk afstand til telte og ingen engangsgrill direkte på græsset!

 • Bål er ikke tilladt.

 • Følg veje og stier – respekter jeres medcampisters privatliv.

 • Hunde skal føres i snor og luftes hundegården eller uden for pladsen. Husk hundeposer.

 • Legepladserne er åbne i tidsrummet kl. 8.00 – 22.00.

 • Adgang til vores gedefold er på eget ansvar og bør ske i følge med en voksen person.

 • Miljøstationen er kun til husholdningsaffald.

 • Der må maks. forefindes en bil pr. plads. Nr. 2 bil skal parkeres på parkeringspladsen.

 • Elvarme i fortelte er IKKE tilladt.

 • Dagsgæster er velkomne i tidsrummet kl. 12.00 – 20.00 og er inkluderet i prisen.

 • Overnattende gæster hos sæsongæster betaler halv pris. Voksen 42,5 DKK. pr. døgn og børn (0-11 år) 32,5 DKK. pr. døgn. Dette gælder kun, hvis I selv er på pladsen, alternativt fuld døgnpris.

 • Alle campingenheder er med 10 amp.

 • Hvis el-måler ikke aflæses ved afrejse, pålægges gebyr på 50,00 DKK pr. døgn.

 • Vandposter må ikke bruges til bortskaffelse af spildevand.

 • Spildevand bedes bortskaffet i udslagskummer for kemisk toilet. Ikke ved tappestederne for frisk vand.

 • I kan ankomme til campingpladsen fra kl. 14.00.

 • Ved ankomst bedes I kontrollere, at I bor på den rigtige enhed.

 • Ved afrejse skal enheden forlades senest kl.11.00 på afrejsedagen. Såfremt enheden er ledig, tilkøb da indtil kl.18.00 for kun halv pris af overnatningsprisen. Dette gælder for højsæsonen og helligdage.

 • Ved ikke akutte henvendelser efter lukketid faktureres 300 DKK pr. opkald (f. eks. åbning af bom for gæster efter lukketid).

 • I tilfælde af brand eller ulykke, husk: Stands og begræns skaden, ring 1-1-2, oplys adr. Marielyst Ny Camping Sildestrup Øvej 14a, 4872 Idestrup (husk pl. nr.) og send bud efter hjælp i informationen eller på telefon 4444 2344.

 • Er du utilfreds med den ferie, du har købt, kan du læse om dine klagemuligheder her.

 • Hvis du er utilfreds med din ferie, skal du først og fremmest rette henvendelse til os, og vi vil forsøge at finde en god løsning for begge parter.

 • Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.

   

 

 

Følg med i nyheder og gode tilbud på facebook